Tactiles for Blind People

 

Kích thước 299 * 299mm
Độ dày 18T, 15T
Kiểu chấm và kiểu đường
Bề mặt Chống trơn
Categories: ,