Cemento

Kích thước: 3200 * 1600mm

Độ dày: 2cm, 3 cm